Úvodní strana / Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

 

Tyto obchodní podmínky byly zpracované a jsou pravidelně kontrolované společnost APEK. Kontrolu udělení značky APEK můžete zkontrolovat ZDE.
 
Reklamace | Odstupení od smlovy
 
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení (reklamační protokol), o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
Prodávající po obdržení vyrobku toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne e, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
Reklamace se považuje za vyřízenou, když obchodník ohlásí spotřebiteli že je reklamace vyřízena a jakým způsobem.
Pri uznani reklamace ma spotřebitel nárok na uhrazeni dopravy zboží k reklamaci.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
Společnost Nikon Corporation poskytuje roční evropskou záruční lhůtu na digitální produkty. Některé vybrané produkty jsou kryty celosvětovou zárukou. V této lhůtě 12 měsíců je možné se obrátit na autorizovaný servis Nikon ČR. V druhém roce záruky se záruční servis uplatňuje u prodejce.
Společnost Canon poskytuje roční evropskou záruční lhůtu na digitální produkty. Některé vybrané produkty jsou kryty celosvětovou zárukou. V této lhůtě 12 měsíců je možné se obrátit na autorizovaný servis Canon ČR. V druhém roce záruky se záruční servis uplatňuje u prodejce.
Výrobky, které prodávající nabízí v e-shopu, jsou pořízené z celé Evropské unie, jedná se tedy o tzv. evropskou distribuci. V některých případech se může jednat i o mimoevropskou distribuci. V tomto případě je potřeba v případě uplatnění práv z vadného plnění se obrátit přímo na prodávajícího. V případě informace ohledně přesného původu konkrétního produktu může kupující kontaktovat infolinku 774 282 507 nebo se můžete dotázat na e-mailové adrese rma@digital24.cz
Záruční doba v délce 24 měsíců se vztahuje na kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli. V případě prodeje osobě, která je podnikatelem a uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti je stanovena záruční doba 12 měsíců.
V případě, že výsledkem reklamačního řízení dojde k výměně zboží za nový kus, nemá zákazník/podnikatel nárok na novou 24/12 měsíční záruční lhůtu. 
Reklamované zboží kupující zašle na adresu prodávajícího:
Český velkoobchod s.r.o.,  Františka Diviše 944/1, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
REKLAMACE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 774 282 507
Proč u nás

Nakupujte bezpečně

Jsme ověřený zákazník portálu Heureka a vlastníme APEK certifikát.

Výdejní místa

Své zboží si můžete také vyzvednout na více než 200 výdejních místech.

Zboží ve vlastním skladu

98 % veškerého sortimentu máme skladem a je připraven k okamžité expedici.

Doprava zdarma

U nákupu vybraných produktu máte po ČR dopravu ZDARMA.